Vedení města Kolína v minulých dnech jednalo se zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK), Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) a se starosty dotčených obcí o výstavbě cyklostezky propojující Kolín s Týncem nad Labem. V počáteční fázi dochází zejména k mapování -  prostřednictvím studie proveditelnosti - kudy by trasa mohla nejjednodušším způsobem vést.

„Nejprve bude zpracována studie proveditelnosti s návrhy možných tras, protože ne všechny pozemky samozřejmě patří Kraji. Nejjednodušší by bylo, kdyby cyklostezka vedla podél Labe, to ale nepůjde úplně všude, protože trasa křižuje i některé soukromé pozemky,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Cílem studie proveditelnosti je vybrat takovou variantu, která nevede přes velké množství pozemků soukromých vlastníků, a tudíž příliš nekomplikuje majetkoprávní vztahy.