Úsekové měření v ulici Veltrubská bylo po několika odkladech spuštěno začátkem března letošního roku. Měření v obou směrech probíhá od křižovatky s ulicí Štítného po bytový dům č. p. 1365 a 1366 (na místě bývalého radarového zpomalovacího semaforu).

Počty přestupků překročení povolené rychlosti za první čtyři měsíce měření jsou následující: Ve směru od Veltrub do centra města - březen 59, duben 50, květen 55 a červen 36. A ve směru z centra města na Veltruby - březen 60, duben 63, květen 69 a červen 64.

Jak vidno, řidiči prozatím spíše spěchají z Kolína než naopak.