Kolínská radnice představila veřejnosti jednu novinku, která se týká voleb. Sídlo volební místnosti pro volební okrsek č. 2 již nebude v restauraci u hřiště AFK v Kolíně V, v Okružní ulici, ale zřizuje se v budově zimního stadionu na adrese Kolín V, Brankovická 1289 (vchod hlavním vstupem kolem recepce). Změna se týká voličů bydlících v části Kolín V. „Důvodem změny je fakt, že restaurace AFK, kde byla pro volby zřizována volební místnost, nyní slouží k podnikání jiného subjektu a provozovatel nemůže místnost pro volební účely vyklidit (poskytnout). Město Kolín se proto vrátí na zimní stadion, kde volební místnost historicky existovala řadu let a její využívání bylo přerušeno kvůli stavebním úpravám zimního stadionu,“ vysvětlila Šárka Krombholzová z Oddělení marketingu a propagace Městského úřadu Kolín. měú kolín, pres