O plánovaném novém moderním (a bezbariérovém) podchodu pod kolínským nádražím, ústícím až za kolejemi ve Starokolínské ulici (vyústění podchodu si můžete prohlédnout na přiložené vizualizaci), se intenzivně mluví už několik let. Původně měla jeho ražba začít už předloni, stavbu ale zdržela tři neúspěšná výběrová řízení na jeho stavitele.

Už v roce 2020 získala Správa železnic na podchod stavební povolení a vypsala zakázku na zhotovitele podchodu s tím, že stavební práce by měly začít v březnu 2021. Do výběrového řízení s cenou 363 miliony korun ale nepřišla jediná nabídka. Neoficiálně uváděným důvodem nezájmu stavebních firem bylo "přesycení" trhu - vypsaných a běžících zakázek bylo v onom roce na železnici tolik, že na ně specializované stavební firmy neměly kapacity.

Na konci roku 2020 tedy Správa železnic vypsala druhé výběrové řízení, i to ale skončilo neúspěchem. Tentokrát se sice zájemci přihlásili, všechny podané nabídky ale překročily nejvýše přípustnou nabídkovou cenu (výše uvedené 363 milióny).

Správa železnic tedy v březnu 2021 vyhlásila další, už třetí výběrové řízení. Aby mohla konečně vybrat stavitele podchodu a motivovala stavební firmy k přihlášení, zvýšila nabídkovou cenu ze 363 na 423 milióny korun, tedy o rovných 60 miliónů. Do výběrového řízení se za nové cenové situace sice přihlásily hned čtyři firmy, i tak ale skončilo bez vítěze. Zadavatel totiž výběrové řízení v říjnu 2021 zrušil a žádného zhotovitele nevybral. Zdůvodnil to obecnou formulací ("Zadavatel s ohledem na úpravu v předpokládané výši disponibilních finančních zdrojů pro rok 2022 a po přehodnocení provozních možností - především možnosti realizace výluk - odsunul termín možné realizace této veřejné zakázky a zakázka byla zrušena."), která by šla do lidové češtiny přeložit větou "momentálně nemáme na stavu peníze".

Další, v pořadí už čtvrté výběrové řízení, vypsala Správa železnic loni v prosinci a jeho výsledky budou známy na konci března. Tentokrát je předpokládaná cena zakázky 389,9 miliónů korun a potřebné peníze má Správa železnic vyčleněny v letošním rozpočtu. Zahájení prací na podchodu je plánováno letos v červenci a hotovo by mělo být za rok a půl, tedy na konci roku 2024.