Kolínská radnice spustila projekt zaměřený na optimalizaci městské autobusové dopravy (MAD). Projekt je rozdělen na tři části a minulý týden již odstartovala první a druhá část. V první části se zaměřil na úplnou kvantifikaci dopravních výkonů, počtu vozidel a využití nabízené dopravní kapacity. „Podrobně posuzujeme dopravní vazby na železniční dopravu a systém příměstské autobusové dopravy (kapacitu průjezdů, zpoždění, průjezdnost křižovatek, dopravní špičky, taktovou dopravu, návaznost na vlaky, jízdní řád, souběh vozidel na jedné zastávce atd.),“ uvedl na facebooku místostarosta Tomáš Růžička. Ve druhé části se projekt zaměřil na průzkum spokojenosti  cestujících, občanů, s městskou autobusovou dopravou. „Průzkum realizujeme dotazníkovým šetřením přímo v terénu. Celkem může být osloveno až tisíc respondentů. Průzkum je samozřejmě anonymní a probíhá od dnešního dne na zastávkách, ve vozidlech, na ulici formou dotazovatelů,“ sdělil na začátku minulého týdne místostarosta. Třetí část projektu obsahuje sestavení dopravního modelu se zahrnutím výsledků předcházejících částí. „V rámci řešení získáme celkový návrh případných změn na uspořádání linek a spojů v časových polohách, dále posouzení významu jednotlivých zastávek (četnost využití zastávky z pohledu nástupu) a vytížení společných zastávek s příměstskou autobusovou dopravou. Výstupem bude také hodnocení návazností všech systémů, vyčíslení celkových nákladů, doporučení úpravy jízdních řádů pro zlepšení návaznosti na železniční dopravu i systém příměstské autobusové dopravy. Od výsledků si slibujeme zlepšení kvality nabízené služby veřejné dopravy pro naše občany a vyšší efektivitu veřejné dopravy,“ napsal Tomáš Růžička. Výsledky mají být známy do tří měsíců. pres