Stipendijní fond města Kolína do konce října skončí. Očekávanou informaci potvrdil 2. místostarosta Jan Pospíšil s tím, že předminulý týden zasedalo nově jmenované představenstvo fondu a shodlo se na jeho zrušení. Starosta Vít Rakušan popsal, že nové vedení města v roce 2010 převzalo organizaci v nefunkčním stavu. "Zasedali v ní lidé, kteří ve fondu neměli podle vlastních stanov, co dělat. Museli jsme proto na soud navrhnout nové složení správní rady a ta se musela sejít, aby vůbec mohla nadaci zrušit," řekl starosta. Do zrušení bude fond řídit Petr Adámek a jeho zástupcem je Pavel Kárník. Internetový portál fondu je již nějaký čas mimo provoz, neboť přestal hradit poplatky za jeho provoz. Byl založen v roce 2003 za účelem podpory žáků a studentů základních, středních, vyšších odborných škol a vysokých škol, kteří mají výborné studijní výsledky či jsou výjimečně nadaní, případně podpory žáků a studentů, kteří se ocitli bez vlastního zavinění v mimořádně tíživé rodinné či sociální situaci a vykazují výborné studijní výsledky. Jan Pospíšil řekl, že bude založena nová organizace s podobným zaměřením, upřesnit však o jaký subjekt půjde, zatím nechtěl. meč