V tomto týdnu městská knihovna slaví mimořádné výročí - 150 let od založení. Její provoz byl slavnostně zahájen 9. března 1873 ve spolkové místnosti besedy v hostinci Eduarda Antonína Morstadta vedle radnice.

Knihovna postupně sídlila na více místech v Kolíně. Z náměstí se v roce 1875 přemístila do sokolovny a odtud se v roce 1927 přesunula na dnešní náměstí Republiky, do budovy po bývalé škole pro ženská povolání. Na svém současném místě se ocitla v roce 1949, kdy byly knihovně přiděleny prostory po bývalé Živnostenské bance v Husově ulici.

Celodenní oslavy výročí si knihovna naplánovala na úterý 19. září od 10 do 16 hodin. Zatímco pobočka na sídlišti bude zavřená, v Husově ulici příchozí čeká živá hudba, výtvarné dílny, občerstvení, kvízy a hry. Připravena bude i prohlídka zrekonstruovaného knihovního archivu, malování na kamínky, slalom s knihovnickým rudlíkem, výstava o historii knihovny, prodej vyřazených knih či možnost vyzkoušet si profesionální zabalení knihy.

Knihovní oslavy pak večer od 18 do 21.30 hodin zakončí celorepubliková akce Noc literatury. Zatímco ve Veigertovském domě bude předčítat Dana Marková, ve farní zahradě Jakub Skála a v knihkupectví ´Modrá sova´ Markéta Děrgelová, v knihovně bude z knížky ´Kalmann´ Joachima B. Schmidta číst herec František Kreuzmann.