V tomto týdnu slaví kolínská městská knihovna mimořádné výročí - 150 let od založení. Její provoz byl slavnostně zahájen 9. března 1873 ve spolkové místnosti besedy v hostinci Eduarda Antonína Morstadta vedle radnice. Knihovna zpočátku fungovala jako spolková, do níž ale měli přístup i nečlenové (za dvojnásobný půjčovní poplatek).

K prvnímu stěhování došlo v roce 1875, když se knihovna přemístila do sokolovny. Na stejném místě byla 22. října 1896 otevřena i čítárna pro veřejnost. Podruhé se knihovna stěhovala na dnešní náměstí Republiky, do budovy po bývalé škole pro ženská povolání, kde fungovala od prosince 1927.

K poslednímu přemístění došlo po 2. světové válce. Knihovně byly přiděleny prostory po bývalé Živnostenské bance v Husově ulici, kde působí dodnes. Půjčovat se zde začalo 14. dubna 1949.

Historii kolínské knihovny připomíná výstava Miroslavy a Ladislava Jouzových, která je v sále čítárny v Husově ulici vyvěšena do 28. dubna.

"Dnes je to 150 let, kdy si v městské knihovně půjčil svou první knihu tehdejší purkmistr Josef Formánek a knihovna se stala kulturní součástí královského města Kolína. Jsem hrdý, že jsem mohl tuto instituci řídit celých 13 let. Poznal jsem skvělé spolupracovníky, skvělé čtenáře a vždy skvělé vedeni města, které je ke kultuře velmi vstřícné. Mrzí mě, že jsem se kvůli pracovním povinnostem nemohl účastnit oslav, ale zároveň se těším, že se v nedaleké budoucnosti dočká Kolin nové budovy knihovny. Přeji knihovně mnoho spokojených čtenářů, ať je i nadále centrem kulturního dění a děkuji všem za krásná léta zde strávená," popřál městské knihovně ke 150. narozeninám senátor Pavel Kárník.