Vláda České republiky se na svém zasedání ve středu 8. června přihlásila k odpovědnosti za plnění ujednání vyplývajících z memoranda uzavřeného mezi Českou republikou a společností Toyota Peugeot Citroen Automobile. „Vláda hodnotí tento projekt jako jednoznačně úspěšný, neopakovatelný projekt, který má nadnárodní charakter, projekt, který přispěje k růstu české ekonomiky, k růstu exportu, k obchodní bilanci za rok 2005 a já doufám, že poprvé v novodobé historii ČR bude letos obchodní bilance s přebytkem v úrovni 10 až 20 miliard a samozřejmě, že tato investice se na tom bude významným způsobem podílet. Mimo to se ČR stává absolutně největším výrobcem automobilů na hlavu. V letošním roce by mělo být vyrobeno zhruba 800 tisíc automobilů a samozřejmě, že ta hlavní výroba s sebou přináší i možnosti v oblasti subdodavatelských kapacit, které umožňují i mnoha českým subjektům podílet se na rozvoji automobilového průmyslu,“ řekl na tiskové konferenci po zasedání vlády ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

Ministr dále sdělil, že vláda rozhodla o přidělení 151 mil. Kč na dostavbu bytů v Kolíně. Právě na tento vládní verdikt čekalo vedení radnice jako na smilování. „Ač je mnoho příslibů z mnoha úrovní, Kolín stále nemá 151 mil. Kč na vybudování infrastruktury v lokalitě U Vodárny. Můžeme zažít velké zklamání, pokud bude přijata pouze proklamativní část a nebudou zajištěny finance,“ řekl o den dříve místostarosta Jiří Buřič. Nyní mohou být obavy města rozptýleny, a to nejen ohledně výstavby bytů, ale též v otázce stavby obchvatu.

„Vláda rozhodla a uložila ministerstvu dopravy, aby předložilo do 15. července materiál, který bude jasně definovat scénář výstavby obchvatu v Kolíně v částce zhruba 1,7 miliardy korun a také jakým způsobem bude zajištěna výstavba připojení k automobilce,“ řekl ministr Urban.

Dodejme jen, že podle vyjádření vedoucího projektanta ing. Zbyňka Musila z projektové a inženýrské společnosti Sudop Praha a.s bude stavba obchvatu v ideálním případě zahájena v březnu 2008 a ukončena koncem roku 2010.
kop