Ještě zhruba před dvěma týdny kolínský starosta Miroslav Kaisler tvrdil, že ani přes naléhání ministra pro místní rozvoj Radko Martínka není možné výstavbu bytů v lokalitě U Vodárny výrazně uspíšit. „Termín do konce poloviny přístího roku, jak by si představoval pan ministr, není asi možný. O měsíc či měsíc a půl ano, ale o půl roku ne,“ řekl tehdy starosta. Ale co nebylo možné před dvěma týdny, je možné nyní. „Váhou pana ministra byly stavební firmy donuceny přehodnotit tuto skutečnost,“ řekl starosta. První část bytů se stavební firmy zavázaly předat do konce června příštího roku a zbytek pak do konce měsíce srpna. „Takové termíny přinesly firmy na poradu k panu ministrovi a ten souhlasil,“ řekl dále starosta Kaisler.

Již dnes je jasné, že bytů nakonec bude 560, tento týden by se mělo upřesňovat, o jak velké byty v tom kterém domě půjde. Zkrácení termínů s sebou pochopitelně přinese zvýšené pracovní tempo, proslýchá se, že se bude na staveništi pracovat čtyřiadvacet hodin denně. Tuto informaci se starosta snažil uvést na pravou míru tvrzením, že non-stop se bude pracovat pouze v rámci dokončovacích prací, buldozery prý v noci (od 22 do 6 hodin) jezdit nebudou. Inu, nechme se překvapit.

Dodejme jen, že stavební povolení nabyde právní moci 15. září. Vše ještě musí formálně posvětit Zastupitelstvo města Kolína, které se sejde v pondělí 19. září. Prozatím společnost Geosan požádala o povolení dočasného užívání ulice Míru pro účely výstavby v lokalitě U Vodárny, a to v době od 12. září do 30. října. Jednoduše do doby, než bude zprovozněna provizorní staveništní komunikace od Kauflandu. Předpoklad denního zatížení komunikace je 40 nákladních vozidel, průjezd na staveniště 10 pracovních strojů. Geosan se současně zavázal po dobu výstavby udržovat komunikaci ve sjízdném a čistém stavu s vyřešením provizorního dopravního značení.
kop