První pobídky obdrží nájemníci městských bytů - jejichž převod do osobního vlastnictví odhlasovali v nedávné době městští zastupitelé - pravděpodobně již v období po letních prázdninách. V současné době odbor správy majetku Městského úřadu v Kolíně provádí mapování terénu, spočívající mj. i ve vytipování bytových jednotek, které budou nabídnuty k odkoupení jako první. Do konce roku by se tak do osobního vlastnictví mohlo převést kolem stovky bytů (z celkem 708), což by při průměrné ceně bytu 160 tis. korun činilo příjem do městského rozpočtu ve výši 16 mil. korun. Právě taková výtěžnost z prodeje bytů je pro letošek očekávána.

Dle vyjádření vedoucího odboru správy majetku Kamila Špinky se město nebrání případným nabídkám ze strany samotných nájemníků. Přesněji řečeno, především těch, kteří budou schopni uhradit platbu za byt ještě letos. Připomeňme, že nezanedbatelnou „motivační“ roli zde jistě sehraje desetiprocentní sleva ze stanovené kupní ceny bytu v případě, že kupující složí požadovanou částku v den podpisu kupní smlouvy.

Po prázdninách začne odbor správy majetku rozesílat upozornění s datem konání informativních schůzek, na kterých budou nájemníci seznámení se způsobem výpočtu ceny bytu a Zákonem č. 65/2002 Sb., dle kterého se město rozhodlo při prodeji postupovat. Samozřejmě, že nic nebrání tomu, aby si nájemníci předmětný zákon prostudovali již nyní.

Poté již nájemníci obdrží samotné písemné nabídky k odkoupení bytových jednotek, šest měsíců mají ze zákona na rozmyšlenou, zda nabídku přijmou či nikoliv. V případě, že se rozhodnou negativně, může město převést byt třetí osobě.
kop