Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zve zájemce, kteří chtějí obchodovat s jedlými volně rostoucími houbami z vlastního sběru nebo provozovatele restaurací, kteří chtějí z jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy na zkoušky znalosti hub. Zkoušky se konají 19. května a 9. června vždy od 10 hodin v zasedací místnosti budovy Krajské hygienické stanice Štředočeského kraje v Praze 2, v Dittrichově ulici 17 (stanice Karlovo nám. na trase metra B). Přihlásit se může osoba zletilá, zdravotně způsobilá k této činnosti, mající bydliště ve Středočeském kraji. Formulář naleznete na webových stránkách www.khsstc.cz. Přihlášku je nutné doručit nejúpoději 5 dnů před konáním zkoušky. Odvědčení je nutnou podmínkou pro pro uvádění volně rostoucích jedlých hub na trh nebo při jejich používání k výrobě. www.khsstc.cz