V některých programech Občanského sdružení Prostor je cítit nervozita. Dotace ze státních zdrojů, především na služby protidrogové prevence a léčby, jsou letos radikálně omezené, přestože se jedná o služby státem vyžadované. Obdobně jsou na tom všichni poskytovatelé "protidrogových služeb" v republice. Dotace od Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky často tvoří podstatnou část financování těchto služeb, které jsou nyní ohroženy. Rada vlády totiž vyplatila dotace pro rok 2010 zatím jen malé části poskytovatelů, a sice koncem července, přičemž dotační řízení RVKPP bylo vyhlášeno 30. června 2009 a jeho výsledky byly schváleny 31. března 2010. "Tato liknavost Úřadu vlády ČR ve vyplácení dotací dostala poskytovatele služeb do dluhové pasti a jimi nezaviněného rozporu se zákony (mzdy, odvody, standardy služeb) či pravidly hospodaření (hospodárné využití dotací). Podobnou situaci naposledy zažívali v roce 1997. Prostor již musel propustit 4 zaměstnance, aby zachoval nabídku svých 5 programů a nemusel zcela zavírat služby," oznámil odborný ředitel Prostoru Tomáš Žák. Například ale terénní programy, které jsou zaměřeny především na sběr a bezpečnou likvidaci odhozených stříkaček, zajišťují nyní pouze dobrovolníci. "Pokud by naše terénní programy musely přestat fungovat úplně, pocítili by to především běžní občané pohybující se v ulicích regionu Kolín a Kutná Hora," varuje Tomáš Žák. meč

Budou se v ulicích válet stříkačky? Foto - www.mestokladno.cz