O návrhu na prodej pozemku Na Louži o rozloze 1.673 m2 společnosti Invest KPS jednali městští zastupitelé. Jde o pozemek, který má jmenovaná firma od města v dlouhodobém pronájmu. Původně zde zamýšlela postavit apartmánové byty, které po třiceti letech měly být bezúplatně převedeny na město. Mimo to měl Invest KPS zaplatit městu za pronájem na 30 let částku 3.650 Kč za m2, tedy cca 6 mil. korun. Ondřej Plašil (ODS) doplnil informaci o fakt, že dokud neproběhne stavební řízení, nemusí podle smlouvy firma plnit žádné závazky. Přesto, že územní rozhodnutí nabylo právní moci již 29. prosince 2003, Invest KPS o stavební řízení dosud nepožádal, byty tudíž nepostavil a městu tak nemusel nezaplatil ani korunu - pronájem na 30 let však zůstal v platnosti.

Nyní společnost nabídla městu, že pozemky odkoupí. Rozhodla se zde totiž místo apartmánů postavit byty určené k prodeji (aby poté mohly být kupcům prodány byty i s pozemky) a navrhla částku 950 Kč/m2. Navrženou cenu zpochybnil Karel Sova (KDU-ČSL) a Petr Volšanský (Nezávislí) navrhl vypracování znaleckého posudku, dle kterého by se následně mělo postupovat. Na to mu však bylo namítnuto, že by posudek mohl být ještě nižší a město by tak mohlo v konečném důsledku tratit.

Zastupitel Aleš Eliáš (ODS) pro změnu přišel s návrhem, aby do smlouvy byla zanesena podmínka, kterou se společnost zaváže do určitého data zahájit výstavbu. Znění doladil Milan Janoušek (ODS) následovně: „Pozemek je určen pro výstavbu bytů a pokud nebude výstavba zahájena nejpozději do konce příštího roku, bude od smlouvy odstoupeno.“ Hlasováním speciálně o zařazení změny byla tato zastupiteli zamítnuta. Podobná podmínka prý nic neřeší, stavba může být zahájena „rýpnutím bagru“ do země a tím vše může skončit. Následné hlasování o původním návrhu bylo úspěšné, společnost Invest KPS získá pozemek Na Louži za 1 mil. 589 tis. 350 korun. Zda skutečně a kdy zde vyrostou byty, to je otázka druhá...
kop