Rada města Kolína schválila pořadí uchazečů o veřejnou zakázku na rekonstrukci kanalizační stoky v ulici Na Louži. Z pořadí byla vyřazena pražská společnost  Šlehofer a.s. z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, firma totiž nedoložila listinu o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky. Pořadí ostatních firem je následující: 1) Vodohospodářské stavby a.s. s cenou 12,965.388 Kč, 2) Pražské silniční a vodohospodářské stavby s cenou 18,342.000 Kč, 3) Tchas spol. s r.o. s cenou 9,916.399 Kč, 4) Zvánovec a.s. s cenou 12,133.713 Kč, 5) Geosan Group a.s. s cenou 11,686.920 Kč a 6) Mao s.r.o. s cenou 14,871.712 Kč. Uvedené ceny jsou včetně daně z přidané hodnoty.
kop