Parkoviště v ulici Rimavské Soboty v Kolíně zůstává nedokončené. Finalizaci akce brání spor mezi radnicí a Českými energetickými závody o špatně uložený kabel vysokého napětí. Město jej chce kvůli bezpečnosti od vlastníka kabelu přeložit, ten však tvrdí, že podnět musí dát investor stavby a navrch přeložku zaplatit. To však starosta Vít Rakušan odmítá, protože podle nejen jeho názoru město na mělce uloženém kabelu vinu nenese. Zatím radnice obdržela od společnosti ČEZ dopis s výzvou na podání žádosti o přeložení kabelu. "To by ovšem znamenalo, že na sebe město podpisem žádosti bere i náklady na přeložení. S takovým postupem nesouhlasíme, protože kolize stavby s kabelem nastala z důvodu jeho špatného uložení v minulosti - je uložen v hloubce neodpovídající předpisům," vyjádřil se vedoucí městského odboru regionálního rozvoje Martin Tichý. V současnosti je parkoviště částečně dokončené a užívané. Podrobnosti najdete v novém čísle týdeníku Kolínský Pres, který vyšel včera. meč