Město Kolín nechá vypracovat studii cyklistických tras a stezek. Obdrželo už nabídky od oslovených projektantů a radní by měly brzy vybrat nejvhodnějšího uchazeče. Současné cyklotrasy vedoucí po místních komunikacích mnohdy nevyhovují představě uživatelů. Některé nejsou viditelně označeny či odděleny od ostatní dopravy. Například nikdo neví, že cyklotrasa vede i po silnici v ulici Politických vězňů. Lépe vyznačena (červenou barvou) je naopak třeba v Komenského parku. Chodci si však vůbec neuvědomují, že jde o trasu určenou cyklistům. Neoznačené trasy by proto měly být osazeny i značkami. Podle starosty Jiřího Buřiče je ale možné, že ze studie vzejde potřeba vybudovat stezky pro cyklisty, což je samostatná pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh!) vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Ty jsou zatím v Česku spíše ojedinělé, známější jsou ze zahraničí, třeba z Vídně. meč