Těžba štěrkopísku na poli mezi Veletovem a Konárovicemi je na spadnutí. Po letech plánování a dohadů je na místě budoucího těžebního prostoru vidět horečnou činnost. Jde zřejmě o přípravu na samotnou těžbu. Těžba by podle vedoucího odboru územního a stavebního řízení Městského úřadu v Týnci nad Labem Bruno Krügera měla trvat přibližně 5 až 7 let. Záležet prý bude na odbytu štěrkopísku - je možné, že i pak bude pokračovat. Podle původních plánů měla těžba trvat celkem 12 let. Těžit se má ve dvou etapách. V první etapě se má těžební prostor rozkládat na území velkém 7,8 hektaru, ve druhé na 9,5 hektarech. Těžba má být omezena pouze na pracovní dny (tj. pondělí až pátek) od 6 do 22 hodin. V nočních hodinách by se neměla provádět ani úprava suroviny. Hlučnější práce nemají být prováděny mezi 6. a 7. hodinou a po 19. hodině. Expedice štěrkopísků má být prováděna pouze v pracovních dnech (tj. pondělí až pátek) od 6 do 19 hodin. Pro řidiče využívající silnice mezi Týncem nad Labem a Kolínem bude nepříjemný nárůst dopravy nákladních aut. Pro obce na trase to pochopitelně znamená i zvýšení hluku. Po skončení těžby vznikne v místě těžby vodní plocha na základě schváleného plánu rekultivace. meč