Rada města Kolína přijala usnesení o náhradě škod způsobených výstavbou Průmyslové zóny Kolín - Ovčáry na soukromých objektech v obci Ovčáry. „Je to víceméně ukončení různých měření a analýz poškozených domů, které byly od roku 2002 poškozeny přepravou hmot ze zóny na různá místa průjezdem obcí Ovčáry,“ uvedl místostarosta Jiří Buřič. Radou města bylo odsouhlaseno odškodné ve výši doporučené odbornou analýzou. Původně město zamýšlelo zatížit odpovědností za škody širší škálu investorů, ale nakonec se radní shodli na garanci, kterou rovným dílem přijme TPCA a Město Kolín, z finální částky zaplatí každý polovinu. Konkrétně jde o sedm staveb, kterým vesměs popraskalo obvodové zdivo či fasáda. Podle Jiřího Buřiče jde řádově o desetitisícové položky. „S tím souvisí ještě náhrady za ztrátu vody ve studních, což již Město Kolín zafinancovalo. Úhrnem - tedy za studny i stavby - jde o částku odhadem kolem 250 tis. Kč,“ řekl místostarosta. Rozhodnutí o náhradách je podle něho zcela v kompetencích Rady města Kolína. Je prý třeba vycházet z faktu, že veškeré tyto finance jsou bedlivě sledovány, stejně jako ostatní investice v projektu Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry, jak Czech Investem, tak příslušnými ministerstvy. „Vše, co Ovčáry požadovaly, projekt splnil a splní i toto poslední vyrovnání s jednotlivými majiteli nemovitostí,“ dodal Jiří Buřič.
kop