Závod na výrobu automobilů Toyota, Peugeot a Citroen TPCA Kolín ve spolupráci s Nadací Partnerství vyhlašuje 4. ročník grantového programu Partnerství pro Kolínsko. Jeho prostřednictvím pomáhá rozvoji kolínského regionu. Mezi vybrané projekty opět rozdělí 4 mil. Kč.

"O podporu do výše 800 tis. Kč mohou žádat obce, školy i neziskové organizace z Kolínska v okruhu do cca 20 km od TPCA. Organizace nemusí mít sídlo v regionu. Rozhodující je umístění projektu. Do grantového programu se mohou zapojit i žákovské týmy základních a středních škol. Záštitu jim může poskytnout příslušná škola nebo jiný právnický subjekt," uvedl tiskový mluvčí TPCA Matěj Matolín.

V uplynulých třech letech TPCA rozdělila prostřednictvím grantového programu Partnerství pro Kolínsko částkou přes 12 mil. Kč. "Letos se firma více zaměří na podporu technického vzdělávání a také na ochranu životního prostředí. Mezi prioritní oblasti nadále patří bezpečná a ekologická doprava," upřesnil Matěj Matolín.

Uzávěrka podávání žádostí je 31. března, vítězné projekty budou oznámeny v první polovině května. Podrobné informace o grantovém programu TPCA včetně žádosti o grant jsou k dispozici na internetových adresách www.tpca.cz nebo www.nadacepartnerstvi.cz. meč

TPCA nepodporuje jen cizí projekty, ale má i své. Foto - archiv TPCA