V rámci výstavy Město s dobrou adresou (základní témata jsou:  design ulice - základní komunikační síť, zklidňování dopravy a veřejný prostor, veřejná doprava, intermodalita, parkovací politika, Park & Ride, Bike & Ride, doprava v klidu, pěší a cyklistická doprava, rozvoj alternativních pohonů, čistá vozidla, Smart Cities – použití inteligentních technologií, městská logistika a přeprava zboží, mobility management, sdílení aut a kol, školní a firemní plány mobility, komunikace a kampaně s odbornou i laickou veřejností), která probíhá na kolínské radnici do úterý 13. září, se ve čtvrtek 8. září od 14 hodin v zasedací místnosti uskuteční moc zajímavý seminář pro veřejnost i odborníky. Jak by měla být ve městě řešena doprava a veřejný prostor, aby se zde lidem žilo příjemněji? Přijďte hledat odpovědi na tyto otázky a diskutovat o nich. V 15.30 hodin má být prezentován výsledek průzkumu veřejné hromadné dopravy. pres, mú kolín